Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15625
Title: Kodyfikacja prawa międzynarodowego
Authors: Rundstein, Szymon
Issue Date: 1928
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 8, 1928, z. 1, s. 1*-43*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15625
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1928, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-003 Szymon Rundstein RPEiS 8(1), 1928.pdf395.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.