Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/1579
Title: Przegląd dotychczasowych badań nad związkami cech osobowości nauczycieli i uczniów z procesem nauczania / uczenia się
Authors: Surdyk, Augustyn
Keywords: introwersja
ekstrawersja
ambiwersja
autonomizacja
cechy indywidualne studenta
Issue Date: 2001
Publisher: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
Citation: Neofilolog, nr 20, 2001, s. 82-91.
Abstract: Poniższy artykuł oparty jest na dwóch pozycjach: Psychologia dla nauczycieli Davida Fontana oraz Individual differences in second language learning Petera Skehana i stanowi podstawę teoretyczną dla jednego z tandemów badawczych, w projekcie dotyczącym autonomizacji procesu uczenia się / nauczania. Techniką wykorzystaną w doświadczeniu jest rozwinięta forma znanej w metodyce techniki role play do postaci role playing game. (gry fabularne). Celem doświadczenia jest sprawdzenie skuteczności tejże techniki w kształtowaniu autokontroli i autokorekty, jako elementów Indywidualnej Kompetencji Komunikacyjnej w powiązaniu z cechami osobowości.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1579
ISSN: 1429-2173
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przegląd dotychczasowych badań nad związkami cech osobowości nauczycieli i uczniów z procesem nauczania-uczenia się.pdf381.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.