Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1584
Title: Metodologia action research i techniki komunikacyjne w glottodydaktyce
Authors: Surdyk, Augustyn
Keywords: metodologia badań w działaniu
action research
komunikacja
techniki komunikacyjne w glottodydaktyce
Issue Date: 2006
Publisher: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium
Series/Report no.: Język a komunikacja 12, Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, tom 2, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Monika Zaśko-Zielińska, ss. 912-923;
Abstract: Pierwsza książka z serii Oblicza komunikacji poświęcona jest przyszłości i perspektywom badań nad komunikacją. Istotny jest przy tym kontekst kulturowy tego zagadnienia: żyjemy przecież w czasach, w których coraz częściej głosi się zmianę typu kultury. Symptomami tej epoki są między innymi kryzys słowa i ekspansja wizualności, przenikanie się wzorców komunikacyjnych i zanik wartości. Czy wobec powyższych przeobrażeń potrzebne są zmiany i uzupełnienia w ramach współczesnych dyscyplin, metodologii i teorii badawczych? Czy w tej sytuacji możliwe są wyczerpujące i spójne badania komunikacji, czy też niezbędna jest nowa humanistyka zintegrowana? Jak w świetle owych zmian rozumieć podstawowe pojęcia i terminy? Czy nasze przywiązanie do słowa nie utrudni opisu dzisiejszej semiosfery, która jest przestrzenią kulturową wielu kodów? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdzie Czytelnik w niniejszej książce. Składa się na nią zbiór artykułów przedstawicieli różnych dyscyplin, a zatem także różnych punktów widzenia. I mimo, że to dopiero początek wspólnych poszukiwań, jedno jest pewne: współpraca lingwistów, medioznawców, psychologów, socjologów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin jest możliwa. Oblicza komunikacji są tego najlepszym przykładem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1584
ISBN: 83-922234-4-6
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodologia action research i techniki komunikacyjne w glottodydaktyce.pdf455 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.