Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/1585
Title: Edukacyjna funkcja gier w dobie "cywilizacji zabawy"
Authors: Surdyk, Augustyn
Keywords: Ludologia
Badanie gier
Game research
Game studies
Gry edukacyjne
Strategia ludyczna
Issue Date: 2008
Publisher: Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji IF UAM
Series/Report no.: Homo Communicativus 3(5)/2008, nr specjalny Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, red. Augustyn Surdyk, Jerzy Szeja, ss. 27-46;
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby odpowiedzi na główne pytanie postawione w tytule konferencji, refleksja nad rolą i miejscem gier w edukacji w obecnych czasach i w przeszłości, a także rozważenie ewentualnych perspektyw i kierunków rozwoju oraz możliwości wykorzystania gier edukacyjnych różnego typu. Ponadto ostatnia część artykułu ma stanowić swego rodzaju podsumowanie dotychczasowej działalności Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz osiągnięć w wypełnianiu celów statutowych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1585
http://www.hc.amu.edu.pl/numery/5/52008.html
ISSN: 1896-3099
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edukacyjna funkcja gier w dobie cywilizacji zabawy.pdf253.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.