Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15871
Title: Spis treści RPEiS 59(4), 1997
Other Titles: Contents RPEiS 59(4), 1997
Keywords: Spis treści
Contents
Issue Date: 1997
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 59, 1997, z. 4.
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15871
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1997, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001 SPIS TREŚCI.pdf139.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.