Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/1588
Title: Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji
Authors: Surdyk, Augustyn
Keywords: Ludologia
Badanie gier
Game research
Game studies
Gry edukacyjne
Strategia ludyczna
Issue Date: 2009
Publisher: Polskie Towarzystwo Badania Gier
Series/Report no.: Homo Ludens 1/2009, ss. 223-243;
Abstract: Artykuł stanowi wprowadzenie do dyskusji o statusie naukowym ludologii jako dyscypliny zajmującej się badaniem gier. Przedstawia podsumowanie ważniejszych dotychczasowych badań w tym zakresie oraz nakreśla podstawowe różnice między postrzeganiem i obiektem badań ludologii w Polsce i na świecie.
The article is an introduction to a discussion on the status of ludology as an academic discipline dealing with games research. It presents a summary of the most important research in this area and outlines the basic differences between the perception and scope of research of ludology in Poland and abroad.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1588
ISSN: 2080-4555
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Augustyn SURDYK - Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji.pdf350.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.