Spis treści RPEiS 50(1), 1988

Loading...
Thumbnail Image
Date
1988
Authors
Advisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Contents RPEiS 50(1), 1988
Abstract
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Spis treści, Contents
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 50, 1988, z. 1, s.
DOI
Creative Commons License