Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16591
Title: Charakterystyka ordynacji podatkowej
Authors: Michalski, Jerzy
Issue Date: 1934
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 14, 1934, z. 4, s. 161*-177*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/16591
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1934, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-008 DR. JERZY MICHALSKI RPEiS 14(4), 1934.pdf307.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.