Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16692
Title: Bilateralne stosunki polsko-niemieckie w latach 2005-2008
Authors: Bielawska, Agnieszka
Keywords: stosunki polsko-niemieckie
Unia Europejska
wysiedlenia
reparacje
Issue Date: 2009
Publisher: UAM
Citation: Bielawska, A., Bilateralne stosunki polsko-niemieckie w latach 2005-2008. W: Musiał-Karg M., Wallas T. (red.), Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, Poznań 2009.
Abstract: W artykule zarysowany został wpływ reparacji wojennych, zwrotu majątków oraz sposobu upamiętniania wysiedleń np. budowy Centrum przeciwko Wypędzeniom, utworzenie „widocznego znaku”, jak również Europejskiej Sieci „Pamięć i Solidarność” na współczesne stosunki polsko-niemieckie. Rozpatrzony został również wpływ na bilateralne relacje trudnych negocjacji na płaszczyźnie europejskiej w kwestii ilości miejsc w Radzie Unii Europejskiej w trakcie prac nad Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy i Traktatem reformującym Unię Europejską. Autorka stawia w nim tezę, iż kwestie te, jak żadne inne, wpływały na bilateralne stosunki polsko-niemieckie w latach 2005-2008.
URI: http://hdl.handle.net/10593/16692
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bielawska_Bilateralne_stosunki_polsko-niemieckie.pdf184.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.