Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16831
Title: Określenie kompetencji a postępowanie merytoryczne w sądownictwie międzynarodowem
Authors: Salvioli, Gabriele
Issue Date: 1928
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 8, 1928, z. 4, s. 406*-415*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/16831
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1928, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-009 Gabriele Salvioli RPEiS 8(4), 1928.pdf192.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.