Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17250
Title: Spis treści RPEiS 49(3), 1987
Other Titles: Contents RPEiS 49(3), 1987
Keywords: spis treści
contents
Issue Date: 1987
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 49, 1987, z. 3.
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/17250
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1987, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001 SPIS TREŚCI.pdf244.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.