Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/172
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPawłyszyn, Marko-
dc.contributor.authorMatusiak [tł.], Agnieszka-
dc.date.accessioned2010-03-01T12:50:33Z-
dc.date.available2010-03-01T12:50:33Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationPORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 5, 2008, s. 127-142.pl_PL
dc.identifier.issn1733-165X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/172-
dc.description.abstractNiniejszy artykuł analizuje motyw przestrzeni i topografii we współczesnej ukraińskiej prozie. Autor spogląda na nie z perspektywy postkolonialnego dyskursu, który ukazuje, że zarówno okres sowiecki jak i postsowiecki przyniósł podniesienie wartości typowych ówcześnie wzorów przestrzennej retoryki w ukraińskiej literaturze. Ekspert literacki bada m.in. prozę Andrija Kurkova, Walerija Szewczuka, Jewhena Paszkowskiego, Serhija Żadana i Jewhenii Kononenko, z naciskiem na prozę i eseje Andruchowycza.pl_PL
dc.description.abstractThe following paper analyses selected motifs of space and topography in contemporary Ukrainian prose. The author views them from the perspective of post-colonial discourse which shows that both the Soviet and the post-Soviet age gave rise to some the-then typical patterns of spatial rhetoric valid in Ukrainian literature. The literature expert researches into the prose of inter alia Andrij Kurkov, Valerij Shevchuk, Yevhen Pashkovs'kyj, Serhij Zhadan and Yevheniia Kononenko with a focus on the writings and essays of Yurij Andrukhovychpl_PL
dc.languagepolski-
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAMpl_PL
dc.subjectPostmodernizmpl_PL
dc.subjectPostmodernismpl_PL
dc.subjectStudia postkolonialnepl_PL
dc.subjectPostcolonial studypl_PL
dc.subjectEuropa Środkowapl_PL
dc.subjectCentral Europepl_PL
dc.subjectUkraińska tożsamość narodowapl_PL
dc.subjectUkrainian national identitypl_PL
dc.subjectUkraińska prozapl_PL
dc.subjectUkrainian prosepl_PL
dc.titleZaklinanie Europy Środkowej: przestrzeń geopolityczna a współczesna literatura ukraińskapl_PL
dc.title.alternativeBewitching Central Europe: Geopolitical Space and Contemporary Ukrainian Literaturepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Porównania, 2008, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawłyszyn M..pdf118.05 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.