Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17368
Title: Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanego z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia (lata 2015–2016)
Authors: Wilińska-Zelek, Anna
Keywords: orzecznictwo TSUE
usługi transportu sanitarnego
tygodniowy czas pracy lekarzy
wymogi w zakresie lokalizacji
obniżona stawka VAT
Issue Date: 2015
Publisher: Naczelna Izba Lekarska
Citation: Medyczna Wokanda, nr 7, 2015, s. 255-265.
Abstract: Artykuł prezentuje wybór orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lat 2014-2015, związanego z funkcjonowaniem branży medycznej. Omówiono wyroki TSUE poruszające problematykę: – dyskwalifikacji z honorowego krwiodawstwa mężczyzn odbywających stosunki homoseksualne, – konsekwencji wadliwości wyrobów medycznych, podlegających szczególnym wymogom bezpieczeństwa, – kwalifikacji niezapłodnionej ludzkiej komórki jajowej, która w drodze partenogenezy została pobudzona do podziału i rozwoju jako „embrionu ludzkiego”, – możliwości odmowy zgody na udanie się na terytorium innego państwa członkowskiego w celu uzyskania tam odpowiedniej opieki, w wypadku gdy to ze względu na brak produktów leczniczych i materiałów medycznych pierwszej potrzeby nie można udzielić danych szpitalnych świadczeń zdrowotnych we właściwym czasie w państwie członkowskim miejsca zamieszkania osoby objętej zabezpieczeniem społecznym, – stosowania przepisów dwóch dyrektyw do osocza z pełnej krwi, przeznaczonego do transfuzji a przygotowanego z wykorzystaniem procesu przemysłowego.
The article presents an assortment of the Court of Justice of the European Union’s jurisdiction (CJEU), throughout 2015...2016, related with the functioning of the medical industry. Selected rulings given by the CJEU were discussed, concerning: – admissibility of entrusting the voluntary associations with rendering medical transport services, through direct placement of orders; – failure to comply with treaty obligations, relating to improper definition of maximum weekly work-time among physicians; – admissibility of informing tenderers, acting in the field of health-care, about the minimum requirements related with location; – failure to comply with treaty obligations, relating to exclusion of application of binding regulations governing generative cells, fetal tissues and embryonic tissues; – application of reduced VAT rate to pharmaceutical products for medical use, as well as to medical equipment, auxiliary equipment and other devices, usually employed in alleviating the consequences of disability or in treatment thereof.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17368
ISSN: 2081-4143
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna-Wilińska-Zelek_Przegląd-orzecznictwa-Trybunału-Sprawiedliwości-Unii-Europejskiej-związanego-z-funkcjonowaniem-systemu-ochrony-zdrowia-2015-2016.pdf86.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.