Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17386
Title: Cywilizacja łacińska: ekspansja-dominacja-kryzys
Authors: Kubiaczyk, Filip
Sareło, Zbigniew
Jakóbczyk, Stanisław
Kaźmierczak, Marek
Ciesielski, Mieszko
Kornacka-Sareło, Katarzyna
Kubiaczyk, Monika
Gaj, Beata
Gnyś-Nidecka, Małgorzata
Editors: Kubiaczyk, Filip
Keywords: western civilization
Europe
latin civilization
expansion
domination
crisis
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Citation: F. Kubiaczyk, Z. Sareło, S. Jakóbczyk, M. Kaźmierczak, M. Ciesielski, K. Kornacka-Sareło, M. Kubiaczyk, B. Gaj, M. Gnyś-Nidecka, Cywilizacja łacińska: ekspansja-dominacja-kryzys, Acta Humanistica Gnesnensia, tom XIII, Gniezno 2016.
Series/Report no.: Acta Humanistica Gnesnensia;XIII
Abstract: Cywilizacja łacińska. Ekspansja-dominacja-kryzys Abstrakt Teksty zebrane w niniejszym tomie skupiają się na problemie przyczyn kryzysu cywilizacji zachodniej, zwłaszcza jej tradycji łacińskiej, z różnych perspektyw badawczych (historycznej, filozoficznej, filologicznej i kulturoznawczej). To zróżnicowane podejście znalazło wyraz w odmiennym formułowaniu podejmowanych zagadnień i przyjętej metodologii, jak i użytej terminologii w odniesieniu do analizowanej kategorii. Pojęcia cywilizacja łacińska i cywilizacja zachodnia używane są przez autorów komplementarnie. Stosują oni przy tym rozmaite narzędzia metodologiczne, zarówno tradycyjny warsztat historyka, jak i odczytania interdyscyplinarne, interkulturowe, intertekstualne i komparatystyczne. Różnorodność tematyczna i chronologiczna tekstów oraz interdyscyplinarny ogląd omawianej problematyki, który proponuje niniejsza monografia, powinny służyć lepszemu zrozumieniu naszej europejskiej teraźniejszości i przyszłości. The Latin civilization. Expansion-domination-crisis. Abstract The texts gathered in this volume focus on the causes behind the crisis of Western civilisation, in particular its Latin tradition, examining it from a number of research perspectives (offered by history, philosophy, language and culture studies). This diversified approach is reflected in the differently formulated issues, varied methodologies and distinct terminology. The notions of Latin and Western civilisation are employed in a complementary fashion. Meanwhile, the method ranges from the traditional disquisition of history to interdisciplinary, intercultural, intertextual and comparative interpretations. The monograph’s thematic and chronological variety, as well as the interdisciplinary take at the subject in question should contribute to a better understanding of the European present and future.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17386
ISBN: 978-83-65287-26-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cywilizacja łacinska_plik internetowy.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons