Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17414
Title: Stefan Dąbrowski (1877-1947). Biografia polityczna
Authors: Malinowski, Józef
Keywords: parlament
polityka
wojsko
uniwersytet
nauka
medycyna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Rys
Abstract: W książce przedstawiono działalność polityczno - społeczną prof. Stefana Dąbrowskiego (1877-1947). Urodzony w Warszawie, gdzie ukończył studia medyczne, dalszą pracę naukową kontynuował na Uniwersytecie Lwowskim. Od roku 1897 związany ze Związkiem Młodzieży Polskiej „Zet”, czynnie włączył się w życie polityczno-społeczne Galicji, wiążąc się z obozem narodowym. Podczas I wojny reprezentował obóz prokoalicyjny. Ogłosił w tym czasie nowatorskie dzieło dotyczące wyczerpywania się rezerw walczących państw. Brał udział w obronie Lwowa. W II Rzeczypospolitej rozpoczął aktywną działalność polityczną w szeregach ugrupowań prawicowych. W latach 1920-1921 pełnił stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. W okresie od 1922 do 1935 roku był posłem na sejm, gdzie angażował się m.in. w sprawy związane z organizacją spraw wojskowych oraz autonomią uniwersytetu. Od 1935 roku stał się czołowym działaczem katolickim, szczególnie blisko związanym z kardynałem Hlondem. Stefan Dąbrowski odegrał ważną rolę w dziejach Uniwersytetu Poznańskiego. Związany od 1920 roku z Wydziałem Medycyny, stworzył i kierował zakładem chemii lekarskiej, a w latach 1937-1939 pełnił obowiązki dziekana. W 1939 roku powierzono mu stanowisko rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Po II wojnie światowej jako rektor kierował organizacją i odbudową uniwersytetu. Był autorem wielu prac naukowych z dziedziny biochemii.
Sponsorship: Współfinansowanie: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie
Description: Recenzje: Jarosław Wiśniewski: J. Malinowski, Stefan Dąbrowski (1877-1947): biografia polityczna, Poznań 2014, "Rocznik Leszczyński", T. 15 (2015), s. 293-295; Krzysztof Stryjkowski: J. Malinowski, Stefan Dąbrowski (1877-1947): biografia polityczna, Poznań 2014, "Przegląd Archiwalno-Historyczny", T. 2 (2015), s. 201-207.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17414
ISBN: 978-83-63664-64-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malinowski - książka.pdf20.26 MBAdobe PDFView/Open
Malinowski - okładka front.pdf118.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons