Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17421
Title: Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne
Authors: Bajerski, Artur
Keywords: szkolnictwo wyższe
okres międzywojenny
uczelnie wyższe
geografia nauki
geografia edukacji
model humboldtowski
migracje
studenci
uniwersytet
nauka
Braudel
długie trwanie
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Bajerski A., 2016, Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 199.
Description: W dotychczasowych opracowaniach geograficzne aspekty szkolnictwa wyższego międzywojennej Polski były pomijane, bądź traktowane marginalnie. Niniejsza monografia jest próbą wypełnienia tej luki. Jej głównym celem jest wyjaśnienie rozwoju oraz funkcjonowania szkolnictwa wyższego II Rzeczypospolitej z wykorzystaniem teorii nauk społecznych i humanistycznych (przede wszystkim geografii, socjologii i historii) oraz typowych dla współczesnej geografii metod badawczych. W książce zanalizowano m.in. rozwój systemu szkolnictwa wyższego oraz zmiany jego struktury przestrzennej, migracje studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej, potencjał kadrowy oraz zmiany prestiżu uczelni i ośrodków szkolnictwa wyższego, jak i regionalne uwarunkowania scholaryzacji na poziomie wyższym. Podstawą przedstawianych w monografii wyników badań jest obszerny materiał empiryczny, który został przeanalizowany m.in. z wykorzystaniem rozmaitych metod ilościowych. Umożliwiło to sformułowanie uogólniających wniosków dotyczących prawidłowości samoorganizacji systemu polskiego szkolnictwa w okresie międzywojennym, jak i wpływu na nie struktur długiego trwania.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17421
ISBN: 9788323231226
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A_Bajerski_2016_Szkolnictwo_wyższe_miedzywojennej.pdf8.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.