Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17505
Title: Proces zdrowienia. Perspektywa kobiet uzaleznionych od alkoholu.
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: uzależnienie od alkoholu
kobiety uzaleznione od alkoholu
zdrowienie
terapia uzależnienia od alkoholu
Issue Date: 2016
Citation: Pedagogika Społeczna, 2016, nr 4, s. 135-153.
Abstract: Człowiek uzależniony od alkoholu doświadcza całego wachlarza destruktywnych konsekwencji tego uzależnienia, dotykających jego ciała i umysłu. Wiążą się one z jego wielowymiarowym zniewoleniem, przybierającym różnorakie postacie. Stopniowy proces wyzwalania się spod dyktatury alkoholu, pełen mozolnej pracy osoby uzależnionej, może zaowocować skonstruowaniem przez nią ram dla życia o nowym kształcie, wartości i jakości. Wspierając się na wynikach badań własnych, w których próbę badawczą stanowiły kobiety uzależnione od alkoholu, uchwycone bądź w trakcie udziału w terapii bądź po jej zakończeniu, odtworzyć można ich niełatwą drogę od zniewoleń i strat generowanych przez uzależnienie od alkoholu do poszukiwania i samookreślania nowej – trzeźwej siebie i budowania swojego nowego, przeżywanego na trzeźwo świata i życia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17505
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlodarczyk E_Proces zdrowienia. Perspektywa kobiet.pdf157.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.