Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1752
Title: Muzyka popularna jako przedmiot badań muzykologii
Other Titles: Popular Music as a Subject of Musicological Research
Authors: Kasperski, Jakub
Advisor: Golianek, Ryszard Daniel. Promotor
Keywords: Muzyka popularna
Popular music
Kultura popularna
Popular culture
Muzyka rozrywkowa
Light music
Muzykologia
Musicology
Nowa muzykologia
New musicology
Issue Date: 11-Jan-2012
Abstract: Praca poświęcona jest problematyce muzyki popularnej. Autor rozważa tę kwestię z perspektywy muzykologii. Pokazuje jak ta dyscyplina naukowa w toku swojego rozwoju odnosiła się do muzyki popularnej. Omówione są tu najważniejsze prace, teorie, szkoły naukowe, ujęcia metodologiczne, a także proces instytucjonalizacji badań nad tym zakresem. Autor próbuje dociec przyczyn wieloletniego dystansowania się muzykologii historycznej oraz etnomuzykologii od muzyki popularnej, a także śledzi współczesne przemiany obu dyscyplin, które sprawiły, że zarówno muzykologia historyczna, jak i etnomuzykologia stopniowo otwierają na nową problematykę. Praca zawiera tez refleksje nad perspektywami badań w przyszłości, pokazując najnowsze istniejące metodologie a także propozycje autora, m.in. w jego przykładowych analizach (np. muzyki nu metalowej, kwestii koweru, recepcji Chopina w pop-kulturze).
This thesis is devoted to popular music issue. Its author considers this question from musicological perspective. He shows how this discipline, through its history, has related to popular music. The most important works, theories, schools and methodological approaches, but also institutional process of incorporation of that field are described here. The author investigates why historical musicology and ethnomusicology have both refused popular music research many years along. Besides, he traces contemporary changes of these disciplines, which have caused gradual progress in popular music studies within both historical musicology and ethnomusicology. Furthermore, the thesis contains reflections about perspectives of future research, showing new methodologies and author’s proposals in his examples of analysies (e.g. nu metal music, cover issue, reception of Chopin in pop culture).
Description: Wydział Historyczny: Katedra Muzykologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/1752
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Kasperski - Muzyka popularna jako przedmiot badań muzykologii - praca doktorska 2011.PDF
  Restricted Access
12.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.