Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1761
Title: Jędrzej Giertych (1903-1992). Biografia polityczna
Other Titles: Jedrzej Giertych (1903-1992). A politcal biography
Authors: Piesiak-Robak, Anna
Advisor: Łazuga, Waldemar. Promotor
Keywords: Jędrzej Giertych
Narodowa demokracja
National democracy
Nacjonalizm
Nationalism
Issue Date: 12-Jan-2012
Abstract: Jędrzej Giertych - prawnik, polityk, dyplomata, dziennikarz autor wielu oryginalnych koncepcji politycznych, ideolog ruchu narodowego. Urodził się 7 stycznia 1903 r. w Sosnowcu, w zaborze rosyjskim. Jędrzej od najmłodszych lat związany był z harcerstwem, a w 1920 r. służył jako ochotnik w bitwie polsko-bolszewickiej, gdzie został ranny. W latach 1921-1926 ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a także Szkołę Nauk Politycznych. Następnie rozpoczął karierę polityczną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ze względów politycznych został usunięty z MSZ i za namową Romana Dmowskiego rozpoczął działalność polityczną. Na początki został sekretarzem Wydziału Wykonawczego Obozu Wielkiej Polski, a następnie od 1935 r. wszedł do władz Stronnictwa Narodowego, gdzie pozostał aż do 1939 r. stając się głównym ideologiem obozu narodowego. W czasie kampanii wrześniowej uczestniczył w obronie Wybrzeża, a następnie znalazł się w niemieckiej niewoli, w której przebywał aż do końca II wojny światowej. Po zakończeniu wojny wrócił do Polski, skąd wywiózł swoją żonę i dzieci. Następnie do końca życia przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zaangażował się również w życie polityczne i powrócił do emigracyjnego Stronnictwa Narodowego, z którego został w 1961 r. usunięty. Do końca życia pozostał zagorzałym przeciwnikiem obozu Józefa Piłsudskiego i niego samego, występował przeciwko emigracyjnemu Stronnictwu Narodowemu i reformom Soboru Watykańskiego II. Zwolennik spiskowej teorii dziejów, w której największe zagrożenie dla Polski widział wśród Żydów i komunistów. Jędrzej Giertych zmarł 9 października 1992 r. w Londynie, a pochowany został w Kórniku k. Poznania.
Jedrzej Giertych - lawyer, politician, diplomat, journalist, author of many original political concepts ideologist of the national movement. He was born on 7 January 1903 in Sosnowiec, in the Russian zone. Jędrzej from an early age was associated with the Scouts, and in 1920, he served as a volunteer in the battle of the Polish-Bolshevik, where he was wounded. In the years 1921-1926 he graduated law at Warsaw University and the School of Political Science. Then he started his political career in the Ministry of Foreign Affairs. For political reasons he was removed from the MFA and at the instigation of Roman Dmowski he began political activities. At the beginning he was the Executive Secretary of the Department of the United Polish camp, and then in 1935 he entered the National Party government. During the September campaign, he participated in the defense of the polish coast, and then he became a German prisoner of the war, where he stayed until the end of the Second World War. After the war he returned to Poland, from where he exported his wife and children to Great Britain. Then the rest of his life he lived in exile there. He involved in political life and returned to National Party in Exile. In 1961 he was removed from the party. He continued to publish his own history books and journalism. Until the end of life he has remained a staunch opponent of the camp and Jozef Pilsudski himself. Hespoke out against exile National Party and the reforms of The second Vatican Council. A supporter of conspiracy theory of history, in which the greatest threat to Poland he saw among Jews and communists. Jedrzej Giertych, died on 9 October 1992 in London, and was buried in Kornik, near Poznan.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/1761
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska - Anna Piesiak-Robak.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.