Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18119
Title: „Revista de Derecho Agrario y Alimentario”
Authors: Różański, Krzysztof
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Przegląd Prawa Rolnego, 2016 Nr 2 (19), s.290-292
Description: Recenzja: Ana Carretero García, La Unión Europea permite a través de la Directiva 2015/412 que los Estados restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados genéticamente en su territorio (Kilka uwag o wprowadzeniu przez Unię Europejską możliwości ograniczenia lub zakazu upraw organiz- mów genetycznie mod yfikowanych na swoim terytorium – dyrektywa nr 412/2015), RDDA 2015, nr 67, s. 39 – 51.
URI: http://hdl.handle.net/10593/18119
DOI: 10.14746/ppr.2016.19.2.19
ISSN: 1897-7626
Appears in Collections:Przegląd Prawa Rolnego, 2016 Nr 2 (19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PPR_2_19_2016_przeg_pism_Krzysztof_Rozanski.pdf207.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.