Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18927
Title: Przegląd orzecznictwa RPEiS 33(2), 1971
Other Titles: Survey of judicial decisions RPEiS 33(2), 1971
Issue Date: 1971
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 33, 1971, z. 2, s. 295-318
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/18927
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1971, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
019 PRZEGLĄD ORZECZNICTWA.pdf569.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.