Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19376
Title: Sprawozdania i komunikaty RPEiS 32(1), 1970
Other Titles: Notes and communications RPEiS 32(1), 1970
Keywords: Sprawozdania i komunikaty
Notes and communications
Issue Date: 1970
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 32, 1970, z. 1, s. 375-390
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/19376
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1970, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
019 SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY.pdf906.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.