Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1959
Title: WYKORZYSTANIE MODELI DSGE W PROCESIE PROGNOSTYCZNYM NA PODSTAWIE MODELI STOSOWANYCH PRZEZ WYBRANE BANKI CENTRALNE
Other Titles: UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY OF THE FEDERAL RESERVE, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE BANK OF ENGLAND IN RESPONSE OF THE FINANCIAL CRISIS OF 2007-2009
Authors: Tura, Karolina
Keywords: Norwegia
Norway
Szwecja
Sweden
Prognozy i analizy polityki monetarnej
Predictions and analysis for monetary policy
Modele VAR i DSGE
VAR and DSGE models
Modele NEMO i RAMZES
NEMO and RAMZES models
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 277-303
Abstract: Norweski i szwedzki bank centralny stosują strategię inflation targeting. Z tego też powodu niezwykle istotnym aspektem jest korzystanie z modeli prognostycznych i analitycznych oraz prowadzenie przejrzystej polityki pieniężnej. W Monetary Policy Reports wybranych banków centralnych prezentowane są projekcje głównych zmiennych makroekonomicznych, takich jak inflacja, PKB, a także stopa procentowa. Występuje wiele przesłanek wskazujących na potrzebę stosowania narzędzi analitycznych do badania polityki monetarnej. Obecnie banki centralne korzystają z wielu rodzajów modeli, takich jak modele hybrydowe, modele VAR oraz modele DSGE. Modele DSGE posiadają wewnętrznie spójną strukturę teoretyczną, a występujące w blokach równania ruchu wyprowadzane są na zasadzie rozwiązań międzyokresowych problemów optymalizacyjnych agentów. W procesie prognostycznym Norges Bank i Sveriges Riksbank modelami głównymi są modele DSGE (NEMO, RAMZES). Na ich podstawie wykonywane są prognozy w średnim okresie. W krótkim natomiast okresie wykorzystywany jest system SAM lub modele BVAR.
Currently, central banks use many types of macroeconomic models such as hybrid models, VAR and DSGE models. DSGE models are based on microfoundations and have an internally consistent theoretical structure. DSGE models are the main models in the prediction process used by central banks of Norway (NEMO model) and Sweden (RAMZES model). Medium-term forecasts are made on the basis of DSGE models and short-term forecasts are made on the basis of SAM system (Norway) and BVAR models (Sweden). However, other models and judgments are also important in the process of creating predictions and analysis for monetary policy. The need for forecasting models is connected with the strategy of inflation targeting and the need to preserve the transparency of the monetary policy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1959
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19. KAROLINA TURA RPEiS 2-2011.pdf447.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.