Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19864
Title: Ustawa o wykonaniu reformy rolnej
Authors: Ludkiewicz, Zdzisław
Issue Date: 1925
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 5, 1925, z. 4, s. 1029-1036
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/19864
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1925, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
041 Dr. Zdzisław Ludkiewicz RPEiS 5(4), 1925.pdf272.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.