Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19896
Title: Przegląd piśmiennictwa RPEiS 5, 1925, z. 1
Keywords: przegląd piśmiennictwa
Issue Date: 1925
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 5, 1925, z. 1, s. 72-177
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/19896
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1925, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009 Przegląd piśmiennictwa RPEiS 5(1), 1925.pdf763.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.