Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 28 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Przegląd piśmiennictwa - Vasily Erokhin, WTO Agreement on Agriculture and Its Implication on Rural Development Policies in Russia (Porozumienie WTO w sprawie rolnictwa i jego wpływ na politykę rozwoju obszarów wiejskich w Rosji), „Ágrarne právo EÚ” 2014, no. 1, s. 31–36, DOI: 10.2478/eual-2014-0005.Narożniak, Agnieszka
2019Malu Beijer, The Limited Scope For Accepting Positive Obligations Under EU Law: The Case Of Humanitarian Visas For Refugees (Ograniczony zakres akceptacji pozytywnych zobowiązań w prawie unijnym: sprawa wiz humanitarnych dla uchodźców), „Review of European Administrative Law” 2018, vol. 11, no. 1Narożniak, Agnieszka
2019Vincent Chetail, Sovereignty and Migration in the Doctrine of the Law of Nations: An Intellectual History of Hospitality from Vitoria to Vattel (Suwerenność i migracja w doktrynie prawa narodów: intelektualne dzieje gościnności od Vitorii do Vattela), „European Journal of International Law” 2017, vol. 27, no. 4Narożniak, Agnieszka
2019komen_opinie_In dubio contra libertatem? O nowelizacji przepisów dotyczących pobytu studentów zagranicznychNarożniak, Agnieszka
2014Dominic McGoldrick, Developments in the Right to be Forgotten (Rozwój prawa do bycia zapomnianym), „Human Rights Law Review” 2013, vol. 13, no. 4, s. 761–776.Narożniak, Agnieszka
2014Piet Hein van Kempen, Four Concepts of Security – A Human Rights Perspective (Cztery koncepcje bezpieczeństwa z perspektywy praw człowieka), „Human Rights Law Review” 2013, vol. 13, no. 1, s. 1–23.Narożniak, Agnieszka
2014Przegląd piśmiennictwa - Eleonóra Marišová, Tomáš Malatinec, Lucia Grešová, The Europeanization of the Slovak Administrative Law and Current State Administration Reform in the Agriculture, Forestry and Land Sector (Europeizacja słowackiego prawa administracyjnego i obecna reforma administracji państwowej w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami), „Ágrarne právo EÚ” 2013, no. 2, s. 72–80, DOI: 10.2478/eual-2013-0010.Narożniak, Agnieszka
2014Przegląd piśmiennictwa - John Vervaele, The Application of the EU Charter of Fundamental Rights (CFR) and Its «Ne bis in idem» Principle in the Member States of the EU (Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE i wyrażonej w niej zasady ne bis in idem w państwach członkowskich UE), “Review of European Administrative Law” vol. 6, 2013, no. 1, s. 113–134.Narożniak, Agnieszka
2014Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu – nowa jakość w polskim prawie o cudzoziemcach? Refleksje o wdrożeniu dyrektywy powrotowejNarożniak, Agnieszka
2014Przegląd piśmiennictwa - Aylwin Pillai, David Heptinstall, Twenty Years of the Habitats Directive: A Case Study on Species Reintroduction, Protection and Management (Dwadzieścia lat dyrektywy siedliskowej: studium przypadku reintrodukcji, ochrony i zarządzania gatunkiem), „Environmental Law Review” 2013, vol. 15, no. 1, s. 27–46.Narożniak, Agnieszka