Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 39 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Ryan Nunn, Gabriel Scheffler,Occupational Licensing and the Limits of Public Choice Theory (Reglamentowanie zawodowe i ograniczenia teorii wyboru zawodu), „Administrative Law Review” 2019, vol. 4, iss. 2Staniszewska, Lucyna
2014Przegląd piśmiennictwa - Sébastien Marmin, Du respect du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle et de sanctions administratifs des installations classées (Poszanowanie kontradyktoryjności w procedurze kontroli a sankcje administracyjne), „Études et observations des risques” 2013, N° 1, s. 85–93.Staniszewska, Lucyna
2014Przegląd piśmiennictwa - Charles Froger, La sanction fi scale dans les jurisprudences constitutionnelle et européenne (Sankcje podatkowe w orzecznictwie konstytucyjnym oraz w orzecznictwie europejskim) “Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2013, N° 4, Juillet – Août, s. 929–956.Staniszewska, Lucyna
2019Zagadnienia konstrukcyjne umów publicznoprawnychStaniszewska, Lucyna
2019Thomas Elston, Ruth Dixon, The Effect of Shared Service Centers on Administrative Intensity in English Local Government: A Longitudinal Evaluation (Wpływ wspólnych centrów usług wykonywanych przez administrację na intensywność administracyjną w angielskim samorządzie lokalnym: ocena wydłużona), „Journal of Public Administration Research and Theory” 2019, iss. 2Staniszewska, Lucyna
2014Przegląd piśmiennictwa - Nicolas Bouclet, Le droit de l’Union européenne face à la pollution atmosphérique d’origine industrielle. Quel bilan? Quelles perspectives? (Prawo Unii Europejskiej w obliczu zanieczyszczenia powietrza ze źródeł przemysłowych. Jaki jest bilans? Jakie są perspektywy?) „Études et observations des risques” 2013, N° 2, s. 19–30.Staniszewska, Lucyna
2014Gregory D. Jones, Electronic Rulemaking in the New Age of Openness: Proposing a Voluntary Two-Tier Registration System for Regulations.gov (Stanowienie prawa drogą elektroniczną w nowej erze otwartości: Propozycja dobrowolnego dwustopniowego systemu rejestracji Regulations.gov), „Administrative Law Review” 2010, vol. 62, no. 4, s. 1261–1282.Staniszewska, Lucyna
2014Przegląd piśmiennictwa - Bridget C.E. Dooling, Legal Issues in E-Rulemaking (Zagadnienia prawne w e-stanowieniu prawa), „Administrative Law Review” 2011, vol. 63, iss. 4, s. 893–933.Staniszewska, Lucyna
2014Scott Rempell, The Board of Immigration Appeals’ Standard of Review: An Argument for Regulatory Reform (Standardy rozpatrywania odwołań w sprawach imigracyjnych: argumenty na rzecz reform prawa imigracyjnego), „Administrative Law Review” 2011, vol. 63, no. 2, s. 283–323.Staniszewska, Lucyna
2014Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. SK 6/20121 – problematyka wysokości kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwoleniaStaniszewska, Lucyna