Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20007
Title: Liberalizm wobec polityki i sprawy społecznej
Authors: Heydel, Adam
Issue Date: 1931
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 11, 1931, z. 1, s. 63*-73*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20007
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1931, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007 DR. ADAM HEYDEL RPEiS 11(1), 1931.pdf438.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.