Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20092
Title: Przegląd ustawodawstwa RPEiS 24, 1962, z. 2
Other Titles: Survey of legislation RPEiS 24, 1962, z. 2
Keywords: Przegląd ustawodawstwa
Survey of legislation
Issue Date: 1962
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 2, s. 343-353
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20092
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1962, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
020 PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA RPEiS 24(2), 1962.pdf363.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.