Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20098
Title: Znaczenie podejmowania optymalnych decyzji w badaniu jakości produktów
Other Titles: Sens of Undertaking the Optimal Decisions in Examination of the Quality of Production
Authors: Abt, Stefan
Issue Date: 1962
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 2, s. 175-191
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20098
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1962, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014 STEFAN ABT RPEiS 24(2), 1962.pdf518.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.