Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2009
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWojtkowiak, Zbysław. Promotor-
dc.contributor.authorPawlikowska, Wioletta-
dc.date.accessioned2012-02-07T08:18:30Z-
dc.date.available2012-02-07T08:18:30Z-
dc.date.issued2012-02-07T08:18:30Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2009-
dc.descriptionWydział Historyczny: Instytut Historycznypl_PL
dc.description.abstractZamiarem pracy jest przede wszystkim przedstawić funkcjonowanie wileńskiej kapituły katedralnej w II połowie wieku XVI oraz funkcjonowania w ramach jej struktur prałatów i kanoników. Naszym zdaniem, zrozumienie funkcjonowania kapituły jest możliwe dopiero wówczas, gdy pozna się w miarę dokładnie jej skład osobowy. Toteż podstawowy problem, jaki staraliśmy się rozwiązać, było ustalenie składu osobowego korporacji wileńskiej. Zebrane przez nas szczegóły biograficzne dotyczące członków kapituły poddane analizie prozopograficznej pozwoliły na uchwycenie tendencji i zjawisk oraz zachodzących zmian w środowisku duchownych wileńskich. Duchowni przy niej skupieni to w równej mierze postaci pierwszoplanowe ówczesnej Korony i Litwy jak i nam mniej znane, bo nienotowane w literaturze. Ponadto omówione zostały takie zagadnienia jak posiedzenia kapitulne, urzędnicy kapitulni, oraz jak wyglądała administracja majątkiem kapitulnym, nakreślone zostały kolejne etapy procesu obejmowania kapitulnej kanonii i prałatury. Rozważano kwestię: Jaki wpływ na społeczeństwo miał patronat królewski i biskupi oraz kapitulna elekcja. Ponadto naszą ambicją było wskazać na społeczne, instytucjonalne i nieformalne uwarunkowania kariery kościelnej duchownych. Opoką źródłową pracy w jest, w głównej mierze materiał archiwalny o kapitulnej proweniencji - statut kapituły z 1515 roku oraz stenogramy z posiedzeń gremium.pl_PL
dc.description.abstractThe principal aim of the dissertation is to present the functioning of the cathedral chapter of Wilno (Vilnius) in the second half of the sixteenth century and the functioning of the prelates and canons within the capitular structures. In our view, it is possibile to understand the functioning of the chapter only when its personnel has been established as accurately as possible. So the first problem which we sought to solve was the identification of the prelates and canons who composed the chapter. Biographical research on the members of the chapter, submitted to prosopographical analysis, has permitted the tracing of trends and phenomena of change and continuity among the group of Vilnan clergy. Among these clergymen were both well-known figures in the life of the Polish Crown and the Grand Duchy of Lithuania and lesser-known individuals, not noted hitherto in the scholarly literature. Other questions addressed include sessions of the chapter, its officials, and the administration of capitular properties. The various stages by which canonries and prelatures were obtained have been described, while the question of the respective influence on the corporation of royal and episcopal patronage and capitular election has been considered. We have also sought to indicate the social, institutional and informal conditions of ecclesiastical careers. The dissertation is chiefly based on sources created by the chapter itself – notably the capitular statute of 1515 and stenographs of the session of the corporation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectKapituła katedralnapl_PL
dc.subjectCathedral Chapterpl_PL
dc.subjectWilnopl_PL
dc.subjectVilniuspl_PL
dc.subjectDuchowieństwopl_PL
dc.subjectClergypl_PL
dc.subjectWiek XVIpl_PL
dc.subjectSixteenth Centurypl_PL
dc.titleWileńska kapituła katedralna w drugiej połowie XVI wiekupl_PL
dc.title.alternativeThe cathedral chapter of wilno in the second half of the sixteenth centurypl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapituła 7 XI 2011.pdf
  Restricted Access
6.58 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.