Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20115
Title: Społeczne uwarunkowania wydajności pracy
Other Titles: Social Conditioning of Labour Productiveness
Authors: Dyoniziak, Ryszard
Issue Date: 1962
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20115
ISSN: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 3, s. 285-316
0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1962, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
018 RYSZARD DYONIZIAK RPEiS 24(3), 1962.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.