Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20120
Title: Zastosowanie programowania liniowego do powiązania ośrodków produkcji rolnej z ośrodkami spożycia
Other Titles: Application of Line-Programming with Respect to the Bonds between Agriculture Productive Centres and Consumption Centres
Authors: Jerczyńska, Maria
Issue Date: 1962
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 3, s. 191-207
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20120
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1962, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012 ZDZISŁAW KRASIŃSKI RPEiS 24(3), 1962.pdf4.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.