Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/20248
Title: Sądownictwo RPEiS 17(4), 1937
Keywords: sądownictwo
przegląd orzecznictwa
Issue Date: 1937
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 17, 1937, z. 4, s. 845-905
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20248
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1937, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
025 SĄDOWNICTWO RPEiS 17(4), 1937.pdf546.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.