Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20270
Title: Zagadnienie osobowości
Authors: Błachowski, Stefan
Keywords: WPiA
Issue Date: 1926
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 6, 1926, z. 3, s. CXCI-CXCVII
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20270
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1926, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06Dr. Stefan Błachowski RPEiS 6(3), 1926.pdf377.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.