Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20303
Title: Czy można opodatkowaniem obniżyć punkt Cournota?
Authors: Heydel, Adam
Issue Date: 1930
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 10, 1930, z. 1, s. 201*-215*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20303
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1930, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
021 DR. ADAM HEYDEL RPEiS 10(1), 1930.pdf968.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.