Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20382
Title: Stosunek Komisji Kodyfikacyjnej R. P. do art. 10 Konstytucji
Authors: Czuma, Ignacy
Issue Date: 1932
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 12, 1932, z. 3, s. 97*-108*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20382
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1932, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003 DR. IGNACY CZUMA RPEiS 12(3), 1932.pdf379.34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.