Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20399
Title: Współzależność i funkcjonalizm w ekonomii
Authors: Heydel, Adam
Issue Date: 1938
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 18, 1938, z. 3, s. 343*-349*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20399
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1938, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010 DR ADAM HEYDEL RPEiS 18(3), 1938.pdf320.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.