Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20421
Title: Trwałość małżeństwa cywilnego w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Poznaniu w II Rzeczypospolitej Polskiej
Other Titles: The stability of the civil marriage in the jurisprudence of the Regional Court in Poznań in the Second Polish Republic
Authors: Paciorkowski, Szymon
Advisor: Gulczyński, Andrzej. Promotor
Keywords: trwałość małżeństwa
marriage law
rozwód
divorce
prawo małżeńskie
marriage stability
II Rzeczpospolita Polska
Second Polish Republic
Poznań
German Civil Code
Issue Date: 2017
Abstract: Przedmiotem pracy doktorskiej jest trwałość małżeństwa cywilnego w byłej dzielnicy pruskiej, analizowana poprzez orzecznictwo Sądu Okręgowego w Poznaniu w II Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą źródłową pracy są w pierwszym rzędzie akta około 1500 spraw małżeńskich zachowane w zespole akt Sądu Okręgowego w Poznaniu w Archiwum Państwowym w Poznaniu. W pracy przeanalizowano zastosowanie niemieckich przepisów prawa małżeńskiego w orzeczeniach wydawanych przez polskie sądy. Praca jest podzielona na 7 rozdziałów, w których przedstawiono kolejno strukturę Sądu Okręgowego w Poznaniu i wpływ spraw małżeńskich, postępowanie w sprawach małżeńskich ze szczególnym uwzględnieniem zmian wywołanych wejściem w życie w 1933 r. polskiego kodeksu postępowania cywilnego, orzecznictwo w sprawach o rozwód i osobno o zniesienie wspólności małżeńskiej (§ 1575 BGB), zastosowanie w orzecznictwie bezwzględnych przyczyn rozwodu (§§ 1565-1567 i § 1569 BGB) oraz względnych przyczyn rozwodu (§ 1568 BGB) wraz z kwestią przebaczenia zarzutów rozwodowych i ich wygaśnięcia (§§ 1571-1573 BGB), orzecznictwo w innych sprawach małżeńskich (o unieważnienie i zaczepienie małżeństwa, o przywrócenie pożycia małżeńskiego oraz o ustalenie istnienia małżeństwa), a nadto postępowanie w sprawach małżeńskich przed sądami wyższych instancji – Sądem Apelacyjnym w Poznaniu i Sądem Najwyższym.
The study explores the proceedings in marriage trials and the stability of the civil marriage in the former Prussian partition during the existence of the Second Polish Republic (between 1920 and 1939). The former Prussian sector in western Poland favored the regulations of the German Civil Code of 1896 (BGB) that provided for a completely secular marriage. The background for the research project consists of the analysis of the source materials – the court files of the divorce cases ruled by the Regional Court in Poznań. The dissertation is focused on four dimensions of the German marriage law applied by the Regional Court in Poznań: the course of court proceedings in divorce cases, with particular emphasis put on the court’s rulings and attempted reconciliation of the conflicted spouses during the trial; the final court decisions with focus on the application of the absolute grounds for divorce and the qualified grounds for divorce (Generalklausel – §1568 BGB) in the statements of reasons for judgments, including the role of condonation and the limitation of divorce claims; the proceedings in other marital cases (like judicial separation - § 1575 BGB) and further proceedings in divorce trials in the courts of higher instances, including the jurisprudence of the Court of Appeal in Poznań and the Polish Supreme Court.
Description: Wydział Prawa i Administracji UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/20421
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paciorkowski Sz. Trwałość małżeństwa cywilnego w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Poznaniu w II Rzeczypospolitej Polskiej ~1.pdf
  Restricted Access
6.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.