Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20568
Title: Sprawozdania i informacje RPEiS 38(4), 1976
Other Titles: Reports and information RPEiS 38(4), 1976
Keywords: Sprawozdania i informacje
Reports and information
Issue Date: 1976
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 38, 1976, z. 4, s. 315-317
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20568
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1976, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026 SPRAWOZDANIA I INFORMACJE RPEiS 38(4), 1976.pdf533.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.