Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20897
Title: Gry i zabawy dydaktyczne w procesie przyswajania języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej
Other Titles: Plays and games in the process of acquiring English at the level of prep-school education
Authors: Kropaczewska, Urszula
Advisor: Krauze-Sikorska, Hanna. Promotor
Keywords: Gra
zabawa
dzieci
przyswajanie
nauczanie Games
plays
children
acquiring
teaching
Issue Date: 2017
Abstract: Celem pracy jest ocena autorskiego programu nauczania języka angielskiego dla dzieci pięcioletnich opartego na grze dydaktycznej, opis procesu nauczania, opis przebiegu przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego zakładającego przeprowadzenie szesnastu zajęć w czterech grupach dzieci w dwóch różnych przedszkolach oraz porównanie wyników osiągniętych przez dzieci pracujących według programu własnego autorki z wynikami dzieci pracujących metodą konwencjonalną w oparciu o podręcznik w odniesieniu do obecności, reakcji werbalnych i niewerbalnych dzieci, rozwoju kompetencji językowych i społecznych u dzieci biorących udział w eksperymencie. Uzupełnieniem części badawczej jest część teoretyczna zawierająca opis rozwoju dziecka w okresie średniego dzieciństwa, opis, klasyfikacja i znaczenie koncepcji teoretycznych gier dydaktycznych, porównanie procesów przyswajania języka ojczystego i obcego oraz opis kompetencji nauczyciela języka obcego. W pracy znajdują się wnioski i implikacje dla praktyki pedagogicznej. Aneks do pracy zawiera przykładowe scenariusza zajęć, skrypty zajęć, prace dzieci oraz materiały wykorzystane w trakcie zajęć.
The aim of the project is the detailed assessment of the program created by the author of the project, to teach English to five-year-old children in prep-school based on the didactic games, the detailed description of the whole process, the pedagogical experiment which involved sixteen lessons conducted in four groups of children in two different prep-schools and the comparison of the results achieved by children concerning the presence and absence of children, verbal and non-verbal reactions of children, language and social competences developed and improved by children taking part in the experiment. The practical part of the project is supported by the theoretical one involving a detailed description of the development of a child in the period of middle-childhood, the description, the classification and the meaning of the theoretical conceptions of games, the comparison of the native and foreign language acquiring processes, as well as the description of the competences of a foreign language teacher. In the project there are also some conclusions and pedagogical implications. The project is equipped with some examples of lesson plans, tape scripts of lessons, works of children and materials used by the teacher.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/20897
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca ostateczna - spisy treści.docx
  Restricted Access
129.43 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.