Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20986
Title: Sprawozdania i informacje RPEiS 42(1), 1980
Other Titles: Reports and information RPEiS 42(1), 1980
Keywords: Sprawozdania i informacje
Reports and information
Issue Date: 1980
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 42, 1980, z. 1, s. 251-267
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20986
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1980, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
015 SPRAWOZDANIA I INFORMACJE RPEiS 42(1), 1980.pdf350.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.