Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21082
Title: Ankieta w sprawie rewizji Konstytucji polskiej
Authors: Dubanowicz, Edward
Jaworski, Władysław L.
Kulczycki, Ludwik
Maliniak, Władysław
Peretiatkowicz, Antoni
Starzyński, Stanisław
Keywords: Ankieta
Konstytucja
Issue Date: 1930
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 10, 1930, z. 2, s. 297*-322*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/21082
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1930, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031 ANKIETA W SPRAWIE REWIZJI KONSTYTUCJI POLSKIEJ RPEiS 10(2), 1930.pdf479.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.