Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21259
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSokołowski, Tomasz. Promotor-
dc.contributor.authorZajączkowska, Joanna-
dc.date.accessioned2018-01-10T13:08:35Z-
dc.date.available2018-01-10T13:08:35Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/21259-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractPraca traktuje o niezwykle ważnej problematyce, jaką stanowią kontakty z dzieckiem, będące stosunkowo nową regulacją w prawie rodzinnym. Dotychczas nie było monografii, ujmującej problematykę w taki sposób. Autorka prowadzi rozważania teoretycznoprawne mające przysłużyć się jak najtrafniejszej wykładni przepisów, po to by w efekcie zapewnić przysłużenie się instytucji do utrzymania więzi dziecka z drugim rodzicem po rozpadzie rodziny. Praca ma na celu określenie charakteru prawnego kontaktów, wykazując, że mają one charakter rodzinnoprawny, naturalnoprawny i osobisty. Autorka przedstawia ewolucję kontaktów w relacji z władzą rodzicielską, dokonuje analizy dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także w sposób szczegółowy prezentuje sposoby kontaktowania się pośredniego i bezpośredniego, korzystając z rozwiązań innych systemów prawnych zarówno w Europie, USA czy Australii. Praca ma praktyczną doniosłość również w odniesieniu do innych osób bliskich dziecku, nawiązując w szczególności do kontaktów z dziadkami i rodzeństwem. Tytuł pracy nawiązuje do przeprowadzonej szczegółowej analizy obustronnego prawa i obowiązku po stronie dziecka jak i rodzica, z uwzględnieniem roszczenia przysługującego dziecku. Mocną stroną pracy jest wielorakość perspektyw, pozwalająca uznać monografię za prawnoporównawczą, teoretycznoprawną, jak i praktyczną.pl
dc.description.abstractPresented doctoral thesis deals with very important issue of contact with a child, which is relatively new in polish family law. So far there has been no monography presenting the problem in this way. The Author carries out theoretical considerations to serve the most accurate interpretation of the rules as well to ensure the institution’s use to maintain the child’s relationship with the parent living apart. The purpose of the thesis is to determine the legal nature of contact. In consequence it has been defined as of family, natural and strictly personal nature. The author presents the evolution of contacts in relations of parental responsibility, analyses the cases of the Supreme Court and presents the detailed way in which direct and indirect contacts have place., using the examples of other legal systems such as Europe, USA and Australia. The work ha also significance for the other close relatives, especially in relation to grandparents and siblings. The title of thesis refers to a detailed analysis of the bilateral child and parents law and obligation, including the child’s claim. The strong point of the work is the multiplicity of perspectives allowing this monography to be considered as truly comparative, theoretical and practical.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectkontakt z dzieckiempl
dc.subjectcontactpl
dc.subjectprawo i obowiązek kontaktu z dzieckiempl
dc.subjectrozwódpl
dc.subjectseparacjapl
dc.subjectvisitation rightspl
dc.subjectdivorcepl
dc.subjectutrzymywanie kontaktów po rozwodziepl
dc.subjectseparationpl
dc.titlePrawo i obowiązek kontaktu z dzieckiempl
dc.title.alternativeLaw and obligation of contact with a childpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT-J.ZAJĄCZKOWSKA-UAM prawo.pdf
  Restricted Access
11.38 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.