Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21263
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSmuszkiewicz, Antoni. Promotor-
dc.contributor.authorDrzewiecka, Magdalena-
dc.date.accessioned2018-01-16T10:24:44Z-
dc.date.available2018-01-16T10:24:44Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/21263-
dc.descriptionWydział Filologii Polskiej i Klasycznejpl
dc.description.abstractCel rozprawy doktorskiej stanowi zbadanie i omówienie zjawiska tabu we współczesnej polskiej powieści dla dziewcząt. Jako cezurę dla współczesności przyjęto rok 1989, po którym, wraz ze zmianą ustrojową, zniknęła cenzura. Rozdział pierwszy to próba odpowiedzi na pytanie, czym jest tabu, jak kształtowało się na przestrzeni wieków i jak postrzegali je badacze. Drugi rozdział traktuje o tym, jakie zagadnienia Polacy określają mianem tabu oraz jak można reagować na kwestie społecznie uznane za zakazane. Główne założenie kolejnego fragmentu to przywołanie i przeanalizowanie w przekroju historycznym procesu tabuizacji w polskiej i obcojęzycznej literaturze. Polska powieść dla dziewcząt po 1989 roku narusza tabu, poruszając tematykę nieodpowiednią dla młodej czytelniczki. Traktuje o kwestii biologicznego dorastania nastolatek oraz zmian zachodzących w ciele młodej kobiety podczas ciąży. Utwory te nie stronią od takich problemów, jak dramat rodziny wynikający z przemocy fizycznej czy uzależnienia od narkotyków. Lecz najbardziej kontrowersyjne zagadnienie to erotyka. Pisarze ukazują rodziców rozmawiających z dziećmi o seksie. Nastoletnie bohaterki decydują się na współżycie. Konsekwencją ich wyborów często stają się niechciana ciąża i samotne macierzyństwo. Najważniejsze jest to, iż autorzy mają odwagę przełamywać tabu, odzwierciedlając trudną rzeczywistość prawdziwych młodych kobiet.pl
dc.description.abstractThe purpose of this Dsc. thesis is to analyze and discuss the phenomenon of taboo in contemporary Polish stories for girls. As a caesura for the present day, year 1989 was adopted, because after that, together with the change of political system, censorship disappeared. The intention of the first chapter is to answer the question what taboo is, how it was shaped over the centuries and how the scientists saw it. Second chapter treats of the attitude of Polish people to the problem of taboo – what questions they define with that name and how to react to social issues acknowledged to be prohibited The main assumption of next part is the recall and analyze of the historical section of the taboo carried out in Polish and foreign literature. Polish novel for girls after 1989 violates taboo by addressing the subject improperly for young readers, like the issue of teenager growing up and biological changes occurring in the body of a young woman during pregnancy. These books take up also problems of physical violence or addictions in family. The most controversial issue is erotica. Teenage heroines make decisions on sexual intercourse. The consequences of their choices often become unwanted pregnancy and single motherhood. Most important is that the authors have the courage to break taboos, reflecting the difficult reality of real young women.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjecttabupl
dc.subjecttaboopl
dc.subjectzakazpl
dc.subjectbanpl
dc.subjectobyczajowośćpl
dc.subjectcustomspl
dc.subjectnastolatkapl
dc.subjectteenagerpl
dc.subjecterotykapl
dc.subjecteroticapl
dc.titleTabu we współczesnej polskiej powieści dla dziewczątpl
dc.title.alternativeTaboo in contemporary Polish novel for girlspl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdalena Drzewiecka_rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.