Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21332
Title: Uwagi krytyczne o znalezieniu według polskiego projektu prawa rzeczowego
Authors: Chlamtacz, Marceli
Issue Date: 1938
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 18, 1938, z. 1, s. 1*-5*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/21332
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1938, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004 DR MARCELI CHLAMTACZ RPEiS 18(1), 1938.pdf335.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.