Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21632
Title: Viator per devia scientiae itinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego Średniowiecza
Other Titles: Viator per devia scientiae itinera. Studies in the Pre-Roman Iron Age, the Roman Iron Age, the Migration Period and the Early Middle Ages
Editors: Michałowski, Andrzej
Teska, Milena
Żółkiewski, Marek
Keywords: okres przedrzymski
okres rzymski
wędrówki ludów
starożytność
średniowiecze
Tadeusz Makiewicz
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Michałowski A., Teska M., Żółkiewski M., red.nauk., Viator per devia scientiae itinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego Średniowiecza. Wydanie II, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 368
Series/Report no.: Archeologia;53
Abstract: Viator per devia scientiae itinera is dedicated to prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz in honour of His 70th birthday. The book’s title aptly describes Professor Makiewicz’s engagement with archaeology: wandering through devious paths of archaeological wilderness, Professor often contested predominant schemes, introducing invigorating trends into the study of the whole range of issues concerning the closing centuries of the past era and the early days of the new one. This volume comprises two complementary parts. Miscellanea present the biography and research activities of Professor Makiewicz as well as the memoirs of the friends of his youth. In the core of the volume, Studia, a number of researchers provide their own constructive input into the development of research problems devotedly studied by Professor Makiewicz. The papers provide a record of the scholarly journeys of their authors, who pursued the paths set by Professor. This part of the book explores such issues as all kinds of changes in the funeral sphere, studies of settlement sites and pottery. In addition, the papers aim to provide insights into the world of human values and seek to re-read archaeological record, a problem so dear to Professor Makiewicz’s heart. The volume begins with the complete bibliography of Professor Tadeusz Makiewicz’s works, providing a guide for the pathways Professor Makiewicz followed in his scholarly journey through the wilderness of knowledge.
Studia ofiarowane prof. dr. hab. Tadeuszowi Makiewiczowi w jego siedemdziesiąte urodziny stanowią wkład ofiarowujących mu je autorów w dalszy rozwój tych problemów badawczych, którym swą naukową karierę poświęcił profesor Tadeusz Makiewicz. Profesor Tadeusz Makiewicz jest wychowankiem Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Swą karierę zawodową złączył z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był Prodziekanem Wydziału Historycznego, wieloletnim Wicedyrektorem i Dyrektorem Instytutu Prahistorii UAM, był także przez lata swojej niezwykle aktywnej pracy zawodowej animatorem zainteresowań okresem przedrzymskim i wpływów rzymskich dla licznego grona adeptów archeologii naszej uczelni. Głównymi kwestiami niniejszego tomu są zagadnienia religioznawcze, etniczne oraz studia nad osadami i wytwórczością ceramiki szeroko pojętych okresów: przedrzymskiego, wpływów rzymskich oraz wędrówek ludów, takoż przełomu starożytności i wczesnego średniowiecza, a zatem zagadnienia dominujące w niezwykle szerokim spektrum badawczym Profesora.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21632
ISBN: 978-83-232-3011-3
ISSN: 0554-8195
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalowski_Viator_okladka_broszura_2016_druk.pdf30.93 MBAdobe PDFView/Open
Michalowski_Viator_tekst_wyd_II_2016.pdf39.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.