Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21633
Title: Rodzina – młodzież – dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej
Other Titles: The Family, Young People and Children. Sketches on the Theory and Practice of Psychoedagogical and Social Assistance
Editors: Piorunek, Magdalena
Skowrońska-Pućka, Agnieszka
Kozielska, Joanna
Keywords: wsparcie społeczne
przemiany kulturowo-gospodarcze
pomoc rodzinom
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Piorunek M., Kozielska J., Skowrońska-Pućka A., red.anuk., Rodzina – młodzież – dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej. Wydanie I , Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 578
Series/Report no.: Psychologia i Pedagogika;198
Abstract: This book is a collection of several dozen of interdisciplinary texts that deal with the topic of social assistance and support as well as give examples of how such help can be provided. Such assistance is mainly targeted at families, young people and children, i.e. groups and categories of persons who often feel lost and are helpless against the requirements of the fluid and com8 plicated reality of cultural and economic changes as well as the competitive labor market. The authors of particular texts pose numerous questions about the need for advice, psycho8 pedagogical and social assistance, as well as the conditions, methods and forms of providing such assistance. The authors also ask about the effectiveness of such activities and seek justifi8 cation as well as theoretical explanations of such activities. They diagnose social reality and test selected methodological proposals while providing the reader with an in8.epth reflection on the nature of help itself as well about entities participating in such assistance projects. The authors of these texts use various research tools and refer to an interdisciplinary discourse on the topic of assistance provided to different categories of people in need. This monograph is addressed towards those who look for theoretical and research8G*sed inspiration, practitioners who act for the benefit of families or individual members of the family system, as well as stu8 .ents of humanities and social sciences.
Monografia stanowi zbiór kilkudziesięciu interdyscyplinarnych tekstów poświęconych problematyce zapotrzebowania na pomoc i wsparcie społeczne oraz egzemplifikacji jej świadczenia. Głównymi adresatami tej pomocy są rodziny, młodzież i dzieci – grupy osób, które często są bezradne wobec wymagań skomplikowanej rzeczywistości przemian kulturowo-gospodarczych. Stawiając rozliczne pytania, poszukując uzasadnień i teoretycznych wyjaśnień, diagnozując rzeczywistość społeczną oraz testując wybrane propozycje metodyczne, autorzy chcą skłonić do pogłębionej refleksji o samej naturze pomagania, jak i podmiotach przedsięwzięć pomocowych. Książka przeznaczona zarówno dla osób poszukujących teoretyczno-badawczych inspiracji, praktyków działających na rzecz pomocy rodzinom lub poszczególnym członkom systemu rodzinnego, a także studentów kierunków humanistyczno-społecznych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21633
ISBN: 978-83-232-2616-1
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PIORUNEK_Rodzina_Mlodziez_Dziecko_dodruk_2016.pdf5.75 MBAdobe PDFView/Open
Piorunek_Rodzina-Mlodziez-Dziecko_druk okładka.pdf13.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.