Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21792
Title: Język estoński dla początkujących. Teksty i gramatyka
Authors: Bielecki, Robert
Keywords: język estoński
gramatyka języka estońskiego
Estonia
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Bielecki R., Język estoński dla początkujących. Teksty i gramatyka. Wydanie II poprawione, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 216.
Abstract: Ucząc się języka estońskiego przed wyjazdem do Estonii oraz już podczas pracy na Uniwersytecie w Tartu spostrzegłem, iż większość podręczników do nauki tego języka przeznaczona jest zasadniczo dla dwóch typów odbiorców Ugrofinów lub Rosjan, którzy na co dzień stykają się z językami ugrofińskimi. Materiał gramatyczny wprowadzany jest w nich dosyć szybko oraz brak jest w nich wyczerpujących komentarzy objaśniających. Podejście takie w dużej mierze umożliwia podobieństwo struktury gramatycznej języków ojczystych uczących się do struktury języka estońskiego, jeżeli mowa o Ugrofinach, lub też znaczne obycie z językiem estońskim, jeżeli mowa o Rosjanach mieszkających w Estonii. Jasne stało się dla mnie, iż Polacy chcący poznać język estoński znajdują się w mniej korzystnej sytuacji właśnie ze względu na brak podręcznika przeznaczonego dla nich. Postanowiłem więc napisać podręcznik, który sprostałby tym wymaganiom.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21792
ISBN: 978-83-232-3060-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bielecki_jezyk estonski_2016_internet.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.