Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21964
Title: Przypływ który nie unosi żadnej łodzi. Unia Europejska wobec rozwoju transnarodowej ekonomii krymigracyjnej
Other Titles: The tide that has not lifted any boat. The European Union and development of the transnational economy of crimigration
Authors: Rewizorski, Marek
Keywords: migracja
transnarodowa ekonomia krymigracyjna
przemyt
Unia Europejska
migration
transnational economy of crimigration
smuggling
the European Union
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.191-212
Abstract: W niniejszym artykule, autor koncentruje się na prześledzeniu relacji między „eksplozją” nieregularnych migracji do Europy a rozpowszechnianiem się i wzrostem znaczenia sieci przestępczych o transnarodowym charakterze. Punktem wyjścia jest założenie, że transnarodowa ekonomia krymigracyjna (TEK) napędzana jest przez pozaprawną aktywność aktorów prywatnych (strona podażowa) oraz przez potencjalnych migrantów, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, często nie zdając sobie w pełni sprawy z konsekwencji wejścia w relacje kontraktualne z grupami przemytników (strona popytowa). Zakłada się także, że dynamiczne funkcjonowanie transnarodowej ekonomii krymigracyjnej jest jedną z głównych przyczyn nasilania się nieregularnych migracji oraz „kryzysu migracyjnego” w Unii Europejskiej.
The author of this article focuses on investigating the relationship between ‘explosion’ of irregular migration to Europe and increasing importance of transnational criminal networks. The starting point is assumption that the transnational economy of crimigration (TEC) is driven by a non-legal activity of private actors (supply side) and potential migrants who report the demand for this kind of services, often not realizing the full extent of consequences of entry into contractual relationships with groups of smugglers (the demand side). It is also assumed that dynamics of the transnational economy of crimigration is one of the main causes of rising wave of irregular migration and the ‘migration crisis’ in the European Union.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21964
DOI: 10.14746/rie.2016.10.12
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAREK REWIZORSKI Przypływ który nie unosi żadnej łodzi. Unia Europejska wobec rozwoju transnarodowej ekonomii krymigracyjnej.pdf351.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.